1.8ha đất vườn cây ngay trung tâm TP.Bảo Lộc (chính chủ)

 Giá:
 
 
Tin hết hạn

Bán/cho thuê 1.8 ha (18.000m2) đất Trung Tâm TP.Bảo Lộc

 Giá:
 
 
Tin hết hạn

1.8ha chính chủ đất vườn cây trung tâm TP. Bảo Lộc, xây dựng kho, xưởng.

 Giá:
 
 
Tin hết hạn

1.8ha đất Trung Tâm TP.Bảo Lộc

 Giá:
 
 
Tin hết hạn

Cho thuê 1.8 ha (18.000m2) đất Trung Tâm TP.Bảo Lộc

 Giá:
 
 
Tin hết hạn

Nếu đã chọn TP.Bảo Lộc, sao không về đây có 18000m2 đất vườn cây,ao cá ngay Trung Tâm

 Giá:
 
 
Tin hết hạn
1 of page

Đường đi